Strat de suprafață pentru parchet stratificat (lamele)

  • Tipuri de lemn masiv: Foioase (Europa)
  • Specia: Stejar, Gorun (Quercus Robur, Quercus Petraea), Frasin (Fraxinus spp. Fraxinus excelsior), Nuc (Juglans regia L.), Paltin european (Acer platanoides), Cireş (Prunus avium)
  • Caracteristica principală: uscat 7-8%
  • Tipul: Strat de uzură pentru parchet multistrat
  • Originea: România

Specificaţii:

  • Cantitatea: 5000.0 – 30000.0 m² /month
  • Lungimea: 800-3000 mm
  • Lăţimea: 90-310 mm
  • Grosimea: 2.2-6.2 mm
  • Calitatea: A,B,C,D,E, Retri (Contra-placă)